Ugrás a fő tartalomhoz

Tudnivalók

Keresés indítása
ELTE Informatikai Kar Informatikai Csoport
Elérhetőség
Tudnivalók
Tudásbázis
Webhelyek
Hasznos weblapok
Keresés
  

Számítógép és számítógépes hálózat használati rend 

 

Az ELTE Informatikai Kar számítógépeinek és számítógépes hálózatának használati rendje

 
A számítógépek használati rendje kötelező a kar valamennyi hallgatója és dolgozója számára.

 
1. Az anyagi felelősség
 A számítógép-hálózat használói a hálózat hardver és szoftver eszközeiért anyagi felelősséggel tartoznak. A szándékosan okozott kárt a felhasználó köteles megtéríteni, mások károkozását megakadályozni, ill. jelenteni az oktatónak vagy az Informatikai Csoport operátorainak. A géptermekben ételt, italt fogyasztani tilos.

 
2. Mások munkájának tiszteletben tartása
 A felhasználók a többi felhasználó tevékenységét és az órák menetét nem zavarhatják.

3. A hallgatók gyakorlása
 A hallgatók gyakorlásra, beadandó feladatok elkészítésére, levelezésre és Web böngészésre a következő géptermeket használhatják:

-         Informatikai Kar Nagygépterme (Lovarda) – déli tömb 0-308, a terem nyitvatartási ideje a terem ajtaján megtalálható

-         A többi gépterem – a tanítási órákon kívül használható, a teremek ajtaja kártyával nyitható, melyet az IKHÖK irodájában lehet igényelni. 

4. Biztonság
A felhasználónak a számítógép elhagyása előtt ki kell jelentkeznie.  A bejelentkezve hagyott gépeket az órák végén az oktatóknak kell kijelentkeztetnie.  Az utoljára távozónak le kell kapcsolnia a világítást és be kell csuknia a gépterem ajtaját. Tanórákon hallgató oktatói felügyelet nélkül nem tartózkodhat a laborokban.
A géptermekben kamerás megfigyelő rendszer működik.

5. Laptopok
A hallgatóknak lehetőségük van saját laptop használatára, az egyetemi hálózat eléréséhez a géptermekben, és a déli tömb aulájában a vezeték nélküli hozzáférés biztosított. A hozzáféréshez szükséges jelszavakért az Informatikai Csoport operátoraihoz kell fordulni. A géptermekben lévő számítógépekből TILOS kihúzni a hálózati kábelt.

6. A Számítógépes hálózat használata

-          Felhasználónevek és jelszavak:
A Kar minden hallgatójának és dolgozójának egyedi felhasználó neve van (INF-es azonosító régebben pandorás azonosító). A számítógépekre csak ezzel és az ehhez tartozó jelszóval lehet belépni mind Windows, mind Linux operációs rendszer esetén.
A felhasználónév a 2008/2009 –es tanévtől az új hallgatók EHA kódjának (ETR-es azonosító) első hét karaktere ( „.ELTE” nélkül).
Pl.: EHA kód: ABCDAAI.ELTE
à felhasználónév : abcdaai
Az elsős hallgatók a kezdőjelszavukat az ETR-ben kapják meg személyes üzenetként, melyet a számítógépbe való első bejelentkezéskor meg kell változtatni. Ehhez Windows operációs rendszerben kell bejelentkezni, meg kell adni a felhasználónevet és a jelszót illetve ki kell választani az INF tartományt, majd az OK gombra kattintani.
Ekkor a számítógép közli, hogy jelszavunk lejárt és adjunk meg egy új jelszót. Kéri a régi jelszót, az új jelszót, illetve az új jelszó megerősítését.
A megadott új jelszónak a következő paramétereknek kell megfelelnie:

o   A jelszó hossza minimum 7 karakter

o   Legyen benne kisbetű, nagybetű és szám vagy speciális karakter.

o   A betűk csak az angol ABC betűi lehetnek

o   A jelszó nem tartalmazhatja a felhasználó nevét és nem lehetnek benne ismétlődő karakterek (pl. ggg).

Az egyéni felhasználónevet és jelszót más személynek átadni tilos. Más adatainak megszerzésére kísérletet tenni nem szabad. Elfelejtett vagy mások által megtudott jelszó, illetve szabályos felhasználónévvel történő sikertelen bejelentkezés esetén az Informatikai Csoport operátoraihoz vagy rendszergazdáihoz kell fordulni.

-         Szabályok megsértése a súlyától függően fegyelmi eljárást vonhat maga után.

 


-         E-mail cím:
Minden tanuló saját e-mail címet kap, melynek alakja felhasználónév@inf.elte.hu alakú. Az Informatikai Kar minden hallgatója és dolgozója korlátlanul használhatja e-mail fiókját hivatalos és magánlevelezésének lebonyolítására.
A kari levelezőrendszer elérésére az alábbi lehetőségei vannak a felhasználóknak:

o    Outlook Web Access – internet cím: http://mail.inf.elte.hu – használatához az INF-es felhasználónév és jelszó megadása szükséges.

o   A kar hálózatán belül exchange módban – szervernév: exch02.inf.elte.hu

o   POP3 és IMAP protokollal – szervernév: exch02.inf.elte.hu

A géptermek számítógépein mindenki csak saját felelősségére tárolhat anyagokat a saját dokumentumok mappában illetve a T meghajtón. A rendszergazdák a laborok gépeinek merevlemezeit újratelepítés miatt bármikor törölhetik. Az órai munkát illetve egyéb dokumentumokat mindenkinek lehetősége van a fájlszerveren tárolni, melyet S meghajtóként érhetnek el.

7. Hibabejelentés
A számítógépek esetleges hibáit,
vagy más fontos megjegyzéseket lehetőség szerint minél előbb jelezni kell az operátoroknak

·        E-mail : operatorok@inf.elte.hu,

·        Webes űrlap:  http://ics.inf.elte.hu  
honlapon a laborgépek hibabejelentése linkre kattintva,

·        telefon : 8585, 8309 –es mellék.

A bejelentéskor minden esetben meg kell adni a gép gyári számát, és a hiba lehetőleg pontos leírását. Az esetleges visszatérő hibákat újból jelezni kell!

A használati rend esetleges változásairól és további információkról az Informatikai Csoport honlapján lehet tájékozódni:

http://ics.inf.elte.hu


Budapest, 2008. július 22.
Informatikai Csoport